ข่าว

ISMC 2017 Thailand Awarding Ceremony

Celebrate! . ISMC is organizing an awarding ceremony on 24 June 2017, at Viva Garden Serviced Residence. We would be deeply honoured to welcome the awardees and all of you to the ISMC 2017 Thailand Awarding Ceremony, where we formally congratulate the awardees on their achievement. . Students with the top scores in each grade level are awarded a medal and a medal winner’s certificate. ISMC Awarding Ceremony is held to publicly acknowledge, encourage and reward students’ academic achievements. Gold, Silver and Bronze medals are presented to students in each grade level. . The ceremony will be a formal recognition of their achievements by ISMC. I hope all of the awardees will be there with their family and teachers. . We look forward to seeing all of you on Saturday 24 June 2017 and personally congratulating all of the awardees! #iSMC2017 #iCelebrate

Refer Your Friends to SAM

[โปรโมชั่นแนะนำเพื่อน] S.A.M คณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุระหว่าง 4 - 12 ปี หลักสูตรที่มีมากกว่าการฝึกคำนวน ซึ่งเรามุ่งเน้นการเรียนเริ่มต้นจากพื้นฐานที่ดีพร้อมกับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อช่วยสร้างฐานความเข้าใจในคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ให้รู้จริง รู้ลึก และรอบด้าน ตามแบบฉบับจากประเทศสิงคโปร์ S.A.M ได้รับรางวัลจากประเทศสิงคโปร์และปัจจุบันได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยส่งมอบความรู้ให้เด็กจากครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรม โดยใช้แบบฝึกซึ่งได้ออกแบบมาอย่างปราณีตในแต่ละระดับมากกว่า 30,000 ชุด ด้วยการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกอย่างใกล้ชิดและสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน ลงทะเบียนเรียนกับเราวันนี้ ที่สาขาใกล้บ้านท่าน http://singaporemathsthailand.com/Contact.php รับ Voucher ส่วนลด 500.- และเพื่อนรับคลาสเรียนเพิ่มฟรี 1 ครั้งทุกสาขา

มาร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีความหมายเพื่อเด็กๆ ในประเทศไทย

S.A.M สิงคโปร์แมทส์ สถาบันที่มาพร้อมหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโลกเน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ   ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายผู้ปกครองจำนวนมากมองหาสถานที่เรียนที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างชัดเจน   โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นรากฐานกระบวนความคิดที่สามารถนำไปปรับใช้กับวิชาสำคัญอื่นๆได้อีกมาก และถ้าจะมองหาต้นแบบที่ดีติดระดับโลกหลายคนเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนจากประเทศสิงคโปร์เพราะถ้าวัดผลคะแนนคณิตศาสตร์ผู้ที่เรียนมาจากหลักสูตรของสิงคโปร์มีคะแนนความสำเร็จสูงสุดระดับโลก โดยอ้างอิงจากคะแนน The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)  ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน    และเพื่อให้คนไทยเองก็สามารถเข้าถึงหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโลกเช่นนี้ได้สถาบัน  “S.A.M สิงคโปร์แมทส” จึงเป็นผู้เดียวที่นำเข้าหลักสูตรนี้และก็มีผลตอบรับเป็นอย่างดีใช้ระยะเวลาเพียง 3 ปีสามารถขยายสาขาได้กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ   www.ThaiFranchiseCenter.com ในฐานะที่มีฐานข้อมูลแฟรนไชส์มากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยมองเห็นถึงอัตราการเติบโตของสถาบันอย่างงดงามจึงยกให้ S.A.M สิงคโปร์แมทสเป็นดาวเด่นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ พร้อมนำเสนอข้อมูลเบื้องหลังของความสำเร็จที่เราควรเรียนรู้ว่าธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายและกว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านกระบวนการทางความคิดอะไรกันบ้าง   จุดเริ่มต้นธุรกิจคืออยากสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น   เราพูดคุยกับคุณพลเอก ตั้งเจริญ ผู้ก่อตั้งสถาบัน S.A.M สิงคโปร์แมทส โดยเล่าถึงที่มาที่ไปของธุรกิจนี้ว่า เริ่มมาตั้งแต่ปี 2555 คุณพลเอกกล่าวว่า “เรามีความคิดว่าธุรกิจการศึกษาที่เราทำนี้นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำธุรกิจ แต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำตามแรงบันดาลใจเพื่อมอบการศึกษาให้กับเด็กในรุ่นลูกของเรา เราเชื่อว่าการให้การศึกษากับเด็กนั้นต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก ต้องถ่ายทอดความรู้ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่เป็นอย่างดีและสิ่งสำคัญคือต้องช่วยให้เขารักการเรียนเพื่อการศึกษาที่ดีในอนาคต  ยิ่งอยู่ในธุรกิจนี้นานเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใจเด็กและความคาดหวังของผู้ปกครองมากขึ้น”    ที่เราให้ความสำคัญกับคณิตศาสตร์นั้นเพราะเรารู้ว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการคิดเลข แต่คณิตศาสตร์สอนให้เราเข้าใจตรรกะทางการคิดและการคิดวิเคราะห์ ซึ่งหากจะเลือกเรียนคณิตศาสตร์ก็อยากให้ได้เรียนกับหลักสูตรที่ดีที่สุดและเริ่มต้นให้ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งในที่สุดเราก็สามารถนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ตรงมาจากประเทศสิงคโปร์มาให้เด็กไทยได้เรียนแบบเดียวกันกับเด็กสิงคโปร์  หลักสูตรคณิตศาสตร์จากสิงคโปร์ ทั่วโลกให้การยอมรับ สิงคโปร์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสูงสุดของประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยวิชาพื้นฐานที่สิงคโปร์เน้นเป็นพิเศษคือเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษา ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์นี้จึงเน้นที่ความเรียบง่าย มีความชัดเจน เข้าถึงได้ สัมพันธ์จากชีวิตจริง และหลักสูตรพิเศษที่เป็นคณิตศาสตร์ในภาคภาษาอังกฤษมุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยที่ “เด็กทุกๆคน” ต้องเข้าใจ โดยจะไม่เลือกเฉพาะเด็กฉลาดหรือเด็กเก่งกว่าเพราะทุกคนต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานแบบเดียวกันหมด                                       S.A.M สิงคโปร์แมทส เป็นตัวแทนผู้เดียวในประเทศไทยที่นำเข้าหลักสูตรคณิตศาสตร์ตรงจากสิงคโปร์   คุณพลเอกพูดถึงการนำเข้าหลักสูตรนี้จากประเทศสิงคโปร์ว่า เป็นการซื้อรูปแบบธุรกิจจาก S.A.M (Seriously Addictive Mathematics) ซึ่งเป็นสถาบันคณิตศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสิงคโปร์และเมื่อ 5 ปีก่อนก็เริ่มทำการขยายสาขาและหาตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่ง S.A.M สิงคโปร์แมทสเป็นตัวแทนในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียวเท่านั้น โดยตำราเรียนทุกระดับจะเป็นภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็กไทยที่เรียนกับเราจะได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรนี้เช่นเดียวกันกับเด็กสิงคโปร์   ธุรกิจการศึกษาเมื่อ 5 ปีก่อนนี้มีการแข่งขันที่สูงแต่การเลือกรูปแบบวิชาที่เน้นเฉพาะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กยังมีคนทำไม่มากนักโดยเฉพาะกับกลุ่มอายุผู้เรียนที่เน้นตั้งแต่เด็กเล็กถึงชั้นประถม  แม้ว่าสถาบันกวดวิชาหลายแห่งจะเปิดสอนคณิตศาสตร์โดยอ้างอิงจากหลักสูตรสิงคโปร์ แต่ลักษณะในด้านรูปแบบการเรียนการสอนนั้นก็ยังคงต่างจากหลักสูตรของ S.A.M สิงคโปร์แมทส ซึ่งผู้บริหารทุกสาขาจะได้รับการฝึกอบรมและได้รับการรับรองตรงจากประเทศสิงคโปร์   ด้วยเหตุนี้เมื่อเริ่มเอาหลักสูตรจากสิงคโปร์มาทำการตลาดจึงได้รับความนิยมจากผู้สนใจจำนวนมากทั้งในแง่ของผู้ที่อยากเรียนและผู้ที่สนใจอยากร่วมลงทุนทำให้ภายในระยะเวลาแค่ 2 ปี สามารถขยายสาขาได้กว่า 30 แห่งถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่ดีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน                 หลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์แมทส์   การเรียนการสอนนั้นเราจะมีสองส่วนคือ 1. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์และสื่อการสอน และ 2. การเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดเพื่อฝึกหัดซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองให้เรียนรู้ผ่านจะเน้นการใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะ เริ่มแก้ไขปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้น  เด็กสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ อนุบาล 3 ปี  ประถมต้น 3 ปี และประถมปลาย 3 ปี (ช่วงอายุคือตั้งแต่ 4-12 ปี)  นี่คือการเรียนที่ปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กยังเริ่มเขียนหนังสือไม่ได้ จนสามารถโจทย์แก้ไขสมการที่ซับซ้อนในระดับสูงได้ โดยตำราเรียนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษและมีการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของเด็กอยู่เป็นระยะ   เวลาในการเรียนจะเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นก็ตั้งแต่ 1,500  บาท/เดือนในระดับอนุบาลและเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนในระดับประถม  ซึ่งหลังจากเด็กเรียนจบในแต่ละวันแล้วจะมีแบบฝึกหัดซึ่งได้ออกแบบมาอย่างดีให้เด็กได้ฝึกฝนด้วยตนเองในระหว่างสัปดาห์ เพื่อใช้ประเมินความรู้ความเข้าใจและช่วยในการวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ข้อมูลด้านการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมธุรกิจ คนที่สนใจร่วมทำธุรกิจด้านการศึกษานี้คุณพลเอกกล่าวว่า “นอกจากหลักสูตรที่ดีแล้วเรายังมีระบบแฟรนไชส์ที่ดีพร้อมด้วยระบบซอฟแวร์เต็มรูปแบบซึ่งสามารถจัดการระบบได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ง่าย และใช้เวลาสำหรับจัดการงานออฟฟิศเพียงเล็กน้อย  เรายินดีเปิดรับพิจารณาผู้ประกอบการมีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีกับการศึกษาเพราะเราไม่ได้มองว่านี่เป็นเพียงแค่ธุรกิจแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือ เป็นโอกาสสำหรับคุณที่จะได้ช่วยสร้างความแตกต่างทางการศึกษาให้กับเด็ก ซึ่งเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณประสบความสำเร็จเช่นกัน      ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นก็เป็นเรื่องของพื้นที่ เงินลงทุน ความพร้อม และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งเงินลงทุนเบื้องต้นคือ 220,000 บาท เพื่อรับสิทธิการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า ตลอดจนเรื่องของระบบการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนและสื่อในรูปแบบต่างๆ และสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันด้านการศึกษาอยู่แล้ว คณิตศาสตร์ของ S.A.M สิงคโปร์แมทส จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาเรียนที่มีอยู่เดิมเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กๆ   คณิตศาสตร์แบบคิดวิเคราะห์คือช่องทางของอาชีพในอนาคต   ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแม้จะดูมีอนาคตสดใสแต่ก็ควรมีเอกลักษณ์และคุณภาพ เพราะเป็นธุรกิจที่ทำแล้วมีผลต่ออนาคตของผู้เรียน คุณพลเอกกล่าวสรุปให้ฟังว่า “การเรียนคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปค่อนข้างมากจากเดิมที่เคยเน้นการคิดคำนวณตัวเลขแม่นยำและรวดเร็วซึ่งทักษะดังกล่าวจะให้ความสำคัญน้อยลง   แต่จะมุ่งเน้นด้านการคิดวิเคราะห์มากขึ้น บริษัทหรือหน่วยงานในปัจจุบันต่างต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดี ซึ่งความต้องการทักษะด้านนี้ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกในอนาคต  ดังนั้นหากเด็กได้มีโอกาสฝึกฝนการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่เล็ก ผลดีย่อมเกิดที่ตัวผู้เรียนเองในอนาคต”   และสำหรับเป้าหมายของ S.A.M สิงคโปร์แมทสจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการขยายสาขาแต่จะเน้นการรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอด้วย   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/APnyJ3    เรียบเรียงโดย ThaiFranchiseCenter.com ข้อมูลแฟรนไชส์ สิงคโปร์แมทส์ - อ่านต่อได้ที่ ThaiFranchiseCenter : http://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=471

สิงคโปร์ มีระบบการศึกษา ดีที่สุดในโลก

OECD เผยผลการจัดอันดับประเทศที่มีที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก พบว่าโรงเรียนในเอเชียติด Top 5 โดยมีสิงคโปร์ครองอันดับ 1 ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 47 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ที่ได้ชื่อว่า เป็นองค์กรวิจัยที่มีคุณภาพที่สุดองค์กรหนึ่งของโลก ได้จัดอันดับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์   ทางการเรียนดีที่สุดในโลก ซึ่งพบว่า ประเทศในเอเชียติดอันดับ Top 5 ประเทศในแอฟริกาอยู่ในกลุ่มท้ายตาราง ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47   OECD วิเคราะห์โดยใช้คะแนนสอบในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของเด็กอายุ 15 ปี ซึ่งพบว่า สิงคโปร์อยู่ในอันดับสูงสุดของตาราง ส่วนกานาอยู่อันดับท้ายสุดของตาราง ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหราชอาณาจักร อยู่อันดับที่ 20 ส่วนสหรัฐอยู่อันดับที่ 28 จากทั้งหมด 76 ประเทศ   อันเดรียส ชไลเชอร์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษาของ OECD กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่มีการจัดอันดับโลกเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง เป็นแนวคิดที่จะทำให้ประเทศที่ร่ำรวยและยากจน ได้มีโอกาสเข้าไปเปรียบเทียบตัวเองกับบรรดาประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาของโลก เพื่อจะได้ค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนด้วย   ประเทศที่อยู่ใน 12 อันดับสูงสุดของตาราง ได้แก่ สิงคโปร์, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ฟินแลนด์, เอสโตเนีย, สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, แคนาดา, โปแลนด์และเวียดนาม   และการจัดอันดับครั้งนี้แสดงให้เห็นคุณภาพที่ถดถอยของสหรัฐ ที่ตามหลังประเทศในยุโรป หรือแม้กระทั่งเวียดนาม เช่นเดียวกับสวีเดนที่คุณภาพย่ำแย่ลง จน OECD ต้องเตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เป็นปัญหาร้ายแรงในระบบการศึกษา

12Next ›


nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke