Classroom Experience | Classroom Experience

"ทักษะที่จำเป็น เริ่มที่นี่"

 
นอกจากการฝึกฝนจนชำนาญแล้ว การเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ก็คือสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยที่ S.A.M เราเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจของแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนเสมอ ดังนั้นเด็ก ๆ ของเราจึงสามารถประยุกต์และแก้ปัญหาทางคณิตศาตร์ได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถต่อยอดในวิชาอื่น ๆ ที่มีคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในอนาคตได้ง่ายขึ้นอีกด้วย​
 
 
 

Concrete Pictorial Abstract

กระบวนการสำหรับโลกอนาคต
 
ทักษะการคำนวณเร็วยุคนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ต้องขอบคุณเครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนที่ช่วยเราทำเรื่องเหล่านั้นแทนพวกเรา การเข้าใจถึงปัญหาและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ต่างหาก ที่เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อความเป็นเลิศของเด็กๆ 
ด้วยกระบวนกา​ร​​​สอน แบบองค์รวม (Holistic approach) ที่ทาง S.A.M ได้คิดค้นขึ้นนั้นช่วยทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ด้วยวิธีที่หลากหลาย แม้กระทั่งการสร้างแบบจำลองเพื่อแก้ปัญหาซับซ้อน เด็ก ๆ ก็สามารถทำได้ เช่นกัน
 Concrete Pictorial และ Abstract เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างระบบฐานความคิด ของเด็กๆ ให้มีมุมมองต่อคณิตศาสตร์ในแง่บวก เป็นสิ่งที่จับต้องได้ และมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน​
 

ชมวีดีโอการสอน


Whole number

Fractions

Ratios


percentage


Basic Maths Concepts
 

 

Concrete
เป็นการสร้างแบบจำลองจากสิ่งของที่หยิบจับได้ เช่น การใช้ตัวสัตว์ของเล่นเพื่อแสดงการบวกลบ การพับกระดาษเพื่อแสดงเศษส่วน

Pictorial
กระบวนการจำลองภาพจากของจริง เพื่อแสดงวิธีการแก้ปัญหา เช่น การวาด Bar model การวาดรูปเศษส่วน

Abstract
ในขั้นนี้ เด็กๆ จะรู้จักที่มาของสัญลักษณ์ต่างๆ และสามารถเข้าใจสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจำเป็นในการต่อยอดในระดับสูงต่อไป
 

ห้องเรียนแห่งการแลกเปลี่ยน

"มุมมองที่แตกต่าง วิธีการเหมือนกัน"
คุณครูที่ S.A.M จะถ่ายทอดความรู้ ผ่านกระบวนการตั้งคำถาม การแนะนำ หรือแม้กระทั่งการเล่นเกมส์ที่คุณครู ได้เตรียมไว้ให้ภายในห้องเรียน (ซึ่งแน่นอน เด็กๆสามารถร่วมเล่นได้หากเขาทำหน้าที่ของเขาเสร็จตามมอบหมาย) บนแนวคิดที่ว่า "ห้องเรียนสนุก" เรายังเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นต่อกันซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างทัศนคติต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เราก็ไม่ละเลยเรื่องการสร้างวินัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน
 
ดูแบบฝึกหัดของเรา สนใจเรียนกับเรา
 


nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke