Why Choose S.A.M For Your Child?

Awards.jpg
SAM.png
 • สร้างพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่งส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
  นักเรียนของเราจะเรียนรู้อย่างเข้าใจและอธิบายวิธีที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหาได้
 • มีทักษะการคิดและทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
  มีการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อหาคำตอบกับโจทย์ปัญหาที่ท้าทายได้
 • มีความเชื่อมั่นและอยากที่จะเรียนรู้
  ห้องเรียนที่สนุกและการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง จากการสอนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจและสื่ออุปกรณ์ที่จับต้องได้ 
 • ความคิดไม่ถูกตีกรอบ และมีวินัยในการเรียน 
  นักเรียนของเราได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยในการเรียนให้ห้องเรียนที่ดีและการฝึกฝนที่บ้าน

Sinapore Math is #1 in the world

S.A.M Singapore Maths เป็นหลักสูตรการเรียนพิเศษที่แตกต่าง เราเน้นการสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เข้าใจในพื้นฐานคณิตศาสต์ และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Holistic Approach) มากกว่าการมุ่งหาคำตอบ  ด้วยวิธีแก้โจทย์ที่เห็นเป็นภาพบาร์โมเดล (Bar Model) สร้างความมั่นใจในวิธีคิดของเขา ทำให้เขามีทัศนคติที่ดีและพร้อมสำหรับการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในวันข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการวัดผลในระดับนานาชาติในปัจจุบันเช่น PISA TIMSS ต่างก็ให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์อย่างมาก

TIMSS2015.png
TIMSS.jpg
PISA.jpg

ทำไมถึงไม่เลือกเรียนคณิตคิดเร็ว (Computation Math)

 • คณิตคิดวิเคราะห์ (Thinking Math) ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแนวคิดก่อนที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหา  ซึ่งต่างจากคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ (Computation Math) ที่เน้นการฝึกวิธีทำเพื่อนำมาใช้โดยไม่ลงลึกถึงแก่นความรู้
 • ทักษะการคำนวณสามารถทดแทนได้ด้วยคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสำคัญยิ่งกว่า

effective

WHY S.A.M. IS SO

Emblem

CERTIFIED TRAINERS

การให้คำแนะนำที่ดี ไม่เน้นการหาคำตอบมากเกินไปบวกกับแรงกระตุ้นเพื่อฝึกให้เด็กคิด จะสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เด็กกล้าหาวิธีที่เหมาะสมในการหาคำตอบได้อย่างอิสระ โดยไม่ยึดติดกรอบหรือขั้นตอนที่ตายตัว

Theory Preparation Icon

WORKSHEETS

มีการออกแบบตำราเรียนและแบบฝึกพิถีพิถัน มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องในบทเรียน  เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอนครอบคลุมสำหรับการเรียนในชั้นเรียนจนถึงแบบฝึกหัดสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน

Backpack

SMALL CLASSES

การเรียนเป็นกลุ่มเล็กที่ไม่เกิน 6 คน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถถ่ายทอดได้อย่างทั่วถึง และเด็กจะมีส่วนร่วมได้ดีกว่าและสามารถติดตามความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิด

teaching experience.png

HOMEWORK SESSION

คาบเรียนเสริมพิเศษสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะฝึกฝนทำแบบฝึกหัดโดยมีผู้ช่วยเหลือจากผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรอง

Pencil

INDIVIDUALISED LESSONS

การเรียนยังคงความสนุกและท้าทาย เพราะความยากง่ายของบทเรียนและเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้นั้นต่างกันไปในเด็กทุกคน

Abacus

UNIQUE STEP-UP APPROACH

การสอนที่เข้าใจด้วยเครื่องมือ นัมเบอร์บอนด์ (Number Bonds), บาร์โมเดล (Bar Model) และเทคนิคต่างๆ เริ่มจากระดับง่ายสู่โจทย์ที่ซับซ้อน จะช่วยให้สร้างความมั่นใจ และสนุกกับการเรียน

Testimonials

" ดิฉันได้เห็นว่าทักษะทางคณิตศาสตร์ของลูกสาวทั้งสองคนก้าวหน้าขึ้นมาก ทั้งสองคนได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน ในฐานะนักเรียนที่มีความก้าวหน้าดีเด่นในวิชาคณิตศาสตร์ มีบางครั้งที่ลูกๆ ทำการบ้านไม่ได้ แต่ครูผู้ฝึกสอนจะมาช่วยแนะนำและทำไปพร้อมๆ กันทันทีเมื่อเข้าเรียนครั้งต่อไป จึงทำให้ลูกได้ทบทวนบทเรียนทันทีและจำเนื้อหาได้ไม่ลืม

 

สัปดาห์ที่แล้วดิฉันไปช่วยติวให้ห้องลูกสาวที่อยู่ชั้น ป.3 ปรากฎว่าลูกได้ที่ 1 ของชั้นเพราะมาเรียนกับ S.A.M (และได้เห็นว่ามีเด็กจำนวนมากที่ไม่เข้าใจบทเรียน) ดิฉันรู้สึกโล่งใจที่ตัวเองคิดถูกที่พาลูกมาเรียน S.A.M และมีความสุขมากที่รู้ว่าลูกเข้าใจแนวคิดของวิชานี้ซึ่งเป็นวิชาที่ดิฉันต้องทุกข์ระทมอย่างมากสมัยเป็นนักเรียน

 

หากใครที่คิดอยู่ว่าจะให้ลูกเรียน SAM ดีหรือไม่ ดิฉันขอแนะนำอย่างยิ่งค่ะ"

​Julie Revett, คุณแม่ของ Chella & Amali (อายุ 11 ปี และ 8 ปี)

“เจคอบเรียน S.A.M มาได้ 8 เดือนแล้วและแกชอบมากค่ะ พวกคุณครูก็น่ารักมาก เจคอบได้เรียนรู้อะไรมากมายและก้าวหน้าขึ้นจากเดิมมากซึ่งถ้าเรียนที่โรงเรียนอย่างเดียวคงจะมาไม่ไกลขนาดนี้ โปรแกรมนี้เหมาะกับทั้งเด็กที่กำลังพยายามทำความเข้าใจเนื้อหาอยู่และเด็กที่อยากจะก้าวหน้าไปในระดับที่สูงขึ้น เจคอบรักคอร์สนี้มากจนถึงขนาดไปเรียนสัปดาห์ละสองครั้งเลยทีเดียว ดิฉันขอแนะนำโปรแกรมนี้ให้กับทุกคนเลยค่ะ”

​Clare Spencer, คุณแม่ของยาโคบ (อายุ 7 ปี)

“หลังจากที่ลูกสาวของเราเริ่มเรียนคณิตศาสตร์กับ S.A.M เกรดของลูกก็ดีขึ้น แถมลูกยังได้รับความมั่นใจและความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนในระดับมัธยมด้วย
"ครูผู้ฝึกสอนของ S.A.M สอนคณิตศาสตร์เก่งมากค่ะ พวกครูน่ารักแล้วก็มีอารมณ์ขันด้วย เจ๋งสุดๆ ไปเลยค่ะ" - อิซาเบล (Isabel)”

​Leeann and Graham Phillips, คุณพ่อและคุณแม่ของอิซาเบล (อายุ 12 ปี)

Frequently asked questions

หลักสูตรที่ S.A.M เป็นอย่างไร


เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาสู่จุดมุ่งหมายให้เด็กๆ คิดวิเคราะห์ได้ ใช้ทุกศาสตร์นำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยหลักสูตรอ้างอิงตาม Maths - Primary of MOE SG (https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/education/syllabuses/sciences/files/2007-mathematics-(primary)-syllabus.pdf)
แบบฝึกหัดและลักษณะการสอนที่ S.A.M เป็นอย่างไร?


ที่ S.A.M ใช้ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กตามหลักของสิงคโปร์โดยตรง อาศัยหลักการของความสำเร็จ CPA : Concrete-Pictorial-Abstract จากสิ่งที่จับต้องได้ นำไปสู่รูปภาพ แล้วค่อยแทนสัญลักษณ์เป็นตัวเลข ซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาล-ประถม โดยผ่านเทรนเนอร์ในห้องเรียน และผ่านแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน (ตำราและแบบฝึกทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ)
ทำไมจึงต้องเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ?


ที่ S.A.M เรามุ่งเน้นการพัฒนาเด็กสู่สากล การเรียนรู้ด้านภาษาอย่างเดียวอาจไม่พอในยุกต์ปัจจุบัน การที่เด็กจะพัฒนาไปสู่การทำงานได้เต็มที่ในระดับสากล
ที่ S.A.M รับเด็กตั้งแต่อายุเท่าไร?


รับตั้งแต่ อายุ 4-12 ปี (อนุบาล, ประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย)
S.A.M มีที่ใดบ้างในต่างประเทศ?


ขณะนี้ (Y2017) S.A.M มีที่ประเทศ Singapore, USA, Australia, Canada, South Africa, India, Thailand, Malaysia, Sri Lanka , Brunei, Hong Kong, Indonesia, Philippines, Zimbabwe and UAE
จะเริ่มต้นที่ S.A.M ได้อย่างไร?


เริ่มจากพาน้องเข้าเทสต์วัดระดับในสาขาที่ท่านสะดวกหรือให้ข้อมูลกับเราเพื่อให้สาขาติดต่อกลับ "เริ่มต้นวันนี้ กับหลักสูตรคณิตศาสตร์โดยตรงจากประเทศสิงคโปร์ ... หลักสูตรที่ประสบความสำเร็จระดับโลก!" Make a Difference in Educating Young Minds!
วัตถุประสงค์หลักที่เรามุ่งเน้นให้เด็กๆ?


วัตถุประสงค์หลักที่เรามุ่งเน้นให้เด็กๆ? ที่ S.A.M เรามุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างแท้จริง โดยผ่านการใช้คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นเพียงพาหนะ ที่นำไปสู่ "การคิดวิเคราะห์" ได้เอง เราจึงมิได้มุ่งเน้นที่การหาคำตอบเพียงอย่างเดียว เรามุ่งเน้นที่ "กระบวนการ" มากกว่า "ผลลัพธ์" เพื่อนำไปสู่ การจัดการกระบวนการคิดของเด็ก การจัดการของเทรนเนอร์ จะมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ให้เด็กๆ พร้อมที่จะ "เรียนรู้" การก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ในวัยเด็ก เป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีใน คลาสเรียน
ว่าแต่.. เด็กๆ จะรู้สึกสับสนกันหรือเปล่า


เด็กไม่ได้รู้สึกสับสนเพราะพวกเขาต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย แต่เขาจะรู้สึกสับสนเพราะการมีระบบความคิดที่จำกัดวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ไว้เพียงวิธีเดียว เด็กที่คิดแบบนี้จะรู้สึสับสนเมื่อเห็นวิธีการลงมือทำสิ่งต่างๆ ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป เด็กที่ซึมซับสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเปิดกว้างทางความคิด (ยอมรับฟังแต่ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเพื่อน) และการคิดอย่างยืดหยุ่น จะเติบโตขึ้นเป็นคนที่เปิดกว้างทางความคิดและยืดหยุ่น เด็กเหล่านี้จะไม่สับสนง่ายๆ เมื่อพวกเขาต้องพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งๆ ในหลากหลายรูปแบบ เราคงไม่สามารถยอมให้ลูกหลานของเราเติบโตเป็นผู้ที่ไม่สามารถยอมรับมุมมองที่หลากหลายได้อย่างแน่นอน มีอยู่ครั้งหนึ่งในห้องเรียนวันเสาร์ เราลองแก้โจทย์ปัญหากัน โดยให้นักเรียนหาจำนวนผู้ใหญ่ที่มากที่สุดในคิว (ที่เข้าแถว) ที่มีคน 110 คน และมีวัยรุ่นอย่างน้อยที่สุด 3 คนยืนคั่นระหว่างผู้ใหญ่ 2 คน พวกเขาอยากเป็นคนแรกๆ ที่ได้ซื้อไอโฟน 6 วิธีการหลักๆ ในการคิดโจทย์ข้อนี้คือให้นำ 110 มาหารด้วย 4 เท่านั้นเอง ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างสวยงาม แม้ว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องของการตีความเรื่องเศษที่เหลืออยู่บ้าง ในชั้นเรียน เราได้ลองทดลองดูว่าถ้าจะแก้โจทย์ข้อนี้ด้วยการนำ 110 มาหารด้วย 5 ได้หรือไม่ ถ้าเด็กๆ ถูกถามแบบนี้พวกเขาจะสับสนหรือเปล่านะ พวกเขาอุตสาห์แก้โจทย์ปัญหาได้แล้วเชียว แล้วการหาสัดส่วน 110:5 จะมีประโยชน์อะไรล่ะ ทั้งๆ ที่ 100:4 น่าจะตรงประเด็นกว่า สามารถชมสไลด์ได้ ที่อัลบั้มใน Facebook ของ Ban Har's ในชื่อ Fundamentals of Mathematics Teaching
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ S.A.M มีประโยชน์กับลูกหลานของผมอย่างไรบ้าง


การจัดการเรียนการสอนแบบ S.A.M จะเน้นเรื่องการมีวินัย ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้ตามความต้องการของตนเองให้กับบุตรหลานของท่าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือทักษะชีวิตที่มีแนวโน้มจะเป็นประโยชน์กับบุตรหลานของท่านในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่โรงเรียนเช่นกัน คำแนะนำที่ครูผู้ฝึกสอนของเรามอบให้แก่เด็กๆ สัปดาห์ละครั้งจะปูทางให้บุตรหลานของท่านไปสู่วิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องและยังเป็นการให้กำลังใจพร้อมสร้างแรงจูงใจให้กับพวกเขาเมื่อเข้าสู่โลกแห่งคณิตศาสตร์อีกด้วย เหนือสิ่งอื่นใด ท่านสามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าเนื้อหาที่บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้จาก S.A.M จะสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนที่บุตรหลานของท่านเรียนอยู่ในปัจุบัน และในอนาคตเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเป้าหมาย เขายังสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้อีกด้วย ไม่มีใครเด็กเกินไปที่จะเรียนรู้ทักษะชีวิตและความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาสนุกกับการเรียนรู้
ครูผู้ฝึกสอนของ S.A.M ทำหน้าที่อะไรบ้างระหว่างที่อยู่ในห้องเรียน


ระหว่างที่อยู่ในห้องเรียน ครูผู้ฝึกสอนของบุตรหลานของท่านจะทบทวนจุดผิดพลาดที่พบในการบ้านของสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่ออธิบายวิธีการทำการบ้านที่ถูกต้องและตรวจการบ้านอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านเข้าใจอย่างแท้จริงว่าความผิดเหล่านั้นมีสาเหตุมาจากอะไร จากนั้นครูผู้ฝึกสอนของ S.A.M จะมอบแบบฝึกหัดชุดใหม่ให้และอธิบายวัตถุประสงค์ของการบ้าน และความคิดรวบยอดที่เด็กๆ จะต้องเรียนรู้ในสัปดาห์ปัจจุบันทั้งหมด ซึ่งเวลาในส่วนนี้คือเวลาที่ครูผู้ฝึกสอนจะใช้ในการสร้างสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วครูผู้ฝึกสอนมักจะนำอุปกรณ์ประกอบการสอน เกมส์ และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้อื่นๆ มาใช้ร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ ครูผู้ฝึกสอนของ S.A.M ทั้งหมดจะใช้แนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Approach: PBL) และ การสอนแบบจับต้องได้-เขียนภาพ-แทนสัญลักษณ์ (Concrete/Pictorial/Abstract Approach: CPA) ในการสอนนักเรียน
ถ้าลูกเจอปัญหาในระหว่างที่ทำการบ้านจะทำอย่างไร


ถ้าลูกเจอปัญหาในระหว่างที่ทำการบ้านจะทำอย่างไร ครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับของ S.A.M จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการปรับเปลี่ยนให้บุตรของท่านได้อยู่ในชั้นที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา/เธอ ความสามารถและความถนัดของเด็กในแต่ละเรื่องแตกต่างกันออกไปและเราไม่สามารถเจาะจงได้ว่าเด็กๆ จะต้องอยู่ชั้นไหนโดยเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้บุตรหลานของท่านประสบปัญหาได้บ้างเป็นครั้งคราวเวลาที่พวกเขาทำการบ้าน ในกรณีนี้ การเล่าให้ครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองของเราฟังแทนที่จะ "ทำการบ้านแทน" เมื่อมาเข้าเรียนจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เมื่อมีปัญาในการทำการบ้านเกิดขึ้น เราจะทบทวนบทเรียนนั้นให้กับบุตรของท่านอีกครั้ง และหากจำเป็นเราจะทวนซ้ำเนื้อหาเดิมที่เด็กประสบปัญหา อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนของ S.A.M มักจะใช้วิธีการตั้งคำถามที่ท้าทายเพื่อทดสอบขีดจำกัดของเด็กๆ อยู่เสมอ เด็กๆ ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้จะมองคำถามเหล่านี้เป็นความท้าทายมากกว่าเป็นปัญหา
ลูกของดิฉันควรจะเริ่มนับเลขได้ตั้งแต่กี่ขวบ


เด็กส่วนใหญ่สามารถนับเลขได้ก่อนที่พวกเขาจะเขียนหนังสือได้ เด็กบางคนเริ่มนับเลขได้ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ แต่ส่วนใหญ่จะเริ่มทำได้ตอน 3 ขวบ และบางคนเริ่มนับเลขช้ากว่านั้น ความสามารถในการนับเลขเป็นสิ่งที่สอนกันได้ ยิ่งพวกเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกของตัวเลขเร็วเท่าไร พวกเขาก็จะสามารถทำความเข้าใจเรื่องอื่นๆ ในโลกได้เร็วเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนเราจึงเชื่อมโยงความสามารถนี้เข้ากับความฉลาดทางสติปัญญา การที่บุตรหลานของท่านเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องตั้งแต่แรกจึงเป็นเรื่องสำคัญ การนับเลขโดยการท่องจำ เป็นต้นนั้น สามารถนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาได้เมื่อโจทย์มีความซับซ้อนขึ้น
ลูกของผมจะมีวินัยเพียงพอพอที่จะทำการบ้านได้ทุกวันในอายุเท่านี้หรือไม่


มีเด็กหลายคนที่อยากจะทำการบ้านตั้งแต่อายุเพียง 3 ขวบเพียงเพราะว่าพวกเขาสนุกกับการได้คิด และแน่นอนว่ามีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบทำการบ้าน อย่างไรก็ตาม เด็กส่วนใหญ่สามารถปรับตัวเข้ากับโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้รับกำลังใจในทางบวก การที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการให้กำลังใจและบ่มเพาะนิสัยในการทำการบ้านจะมีส่วนช่วยเด็กๆ ได้อย่างมาก เด็กๆ จะได้รับประโยชน์จากการสละเวลาในแต่ละวันเพียงเล็กน้อยเพื่อมาใช้ในการคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของพวกเขาไปในทางบวกในอนาคต
สามารนำหลักสูตร S.A.M นำมาใช้กับนักเรียนชาวต่างชาติได้หรือไม่


ได้แน่นอน การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของ S.A.M นั้นมีฐานมาจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้รับการจัดอันดับมาตรฐานเป็นที่หนึ่งตั้งแต่ ค. ศ. 1995 ตามการสำรวจของ TIMSS (TIMSS 2012 International Benchmarks of Mathematics Achievement – 4th Grade) อย่างที่ท่านทราบแล้วว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาสากล ดังนั้นพื้นฐานของวิชานี้จึงเหมือนกันไม่ว่าจะสอนในประเทศใดก็ตาม นอกเหนือไปจากองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์แล้ว วิธีการเรียนการสอนของ S.A.M ยังช่วยปลูกฝังทักษะชีวิตระยะยาวในเรื่องการคิดวิคราะห์ (critical thinking) การเข้าใจระบบความคิด (meta-cognitive thinking) และ การแก้ปัญหาโดยที่ไม่ใช้วิธีที่ตายตัว (heuristic thinking) นอกจากนี้ยังรวมถึงการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเองและการมีวินัย และอื่นๆ อีกด้วย
What is different about The S.A.M Approach compared to other programs?


The S.A.M Approach to Mathematics combines the benefits of personalized training with the discipline of self learning and self discovery. At every step of the way, be it during class or when your child is doing homework, The S.A.M Approach is designed to introduce new concepts in incremental steps to make learning easier. During class, our qualified S.A.M Trainer introduces and explains the concepts and the lesson objective. Corrections from previous homework are also discussed and explained. Your child then reinforces and applies this knowledge on his own at home through our meticulously designed daily worksheets. Is the S.A.M curriculum relevant to foreign students
Is the S.A.M curriculum relevant to foreign students?


Certainly so. The S.A.M Approach to Mathematics is based on the Singapore Mathematics curriculum, which ranks highest in terms of standards since 1995, according to the TIMSS survey (TIMSS 2012 International Benchmarks of Mathematics Achievement – 4th Grade). p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica; color: #000000; -webkit-text-stroke: #ffffff} span.s1 {font-kerning: none} Mathematics as you know, is a universal subject. The fundamentals remain constant whichever country maths is taught. However, apart from fundamental mathematical knowledge, The S.A.M Approach also cultivates life long skills in terms of critical, meta-cognitive and heuristic thinking, problem solving, self learning and self discipline, amongst others.
Can my child be disciplined enough to do daily homework at a young age?


There are children who crave homework from as young as 3 years old simply because they enjoy thinking, and of course, there are also those who don’t. However, through positive encouragement, most children are able to adapt to the program quickly. It helps greatly if the Parents are equally involved in encouraging and inculcating the homework habit. Children benefit greatly from devoting some time daily to thinking and self learning. It shapes their learning behavior positively for the future.
At what age can children begin to count?


Most children can count before they can write. Some begin counting as early as 2 years old, but most begin by approximately 3 years old and some even later. The ability to count can be nurtured. The earlier they learn to understand the world of numbers, the earlier they make sense of a lot of other things around them. This is why many people associate this ability with intelligence. It is important that children get their foundations right from the beginning. Counting by memorizing, for example, can only lead to problems later as numbers get more complex.
What if my child has difficulty doing the homework?


Our qualified S.A.M Trainers do their best to place your child at an appropriate level according to his/her ability. This is never a precise science and children display varying levels of aptitude and ability with different topics. As a consequence, your child may now and then experience difficulties when doing their homework. In such instances, it is best to reveal these difficulties to our qualified Trainer when they attend classes, rather than to ‘do the work’ for them. When homework difficulties are highlighted, we will revise the topic with your child and if necessary, repeat the topic in question. In any case, however, The S.A.M Approach to Mathematics always incorporates the occasional challenging question to test the boundaries of children. With a healthy attitude towards learning, children view this as a challenge rather than as a problem.
What does the S.A.M Trainer do during the Classroom Experience?


During class, your S.A.M Trainer reviews all mistakes made from the previous weeks’ homework, explains the correct methods, and corrects the work to ensure that your child understands the source of their mistakes. The S.A.M Trainer then hands out a new set of worksheets, and explains the objective of the homework and the new concepts that your child will be learning during the week. This is the time when the Trainer bonds with and motivates your child to learn effectively. Often, Trainers will use props, games and learning tools to enhance the experiential learning experience. All SAM Trainers use the Problem Based Approach (PBL) and Concrete/Pictorial/Abstract Approach (CPA) in teaching students.
How does The S.A.M Approach to Mathematics benefit my child?


The S.A.M Approach inculcates discipline, responsibility and independent learning within your child. These are life’s skills and the same habits are likely to benefit your child in other school subjects as well.
The once a week guidance provided by our Trainers gently steers your child in the right learning direction and provides encouragement and motivation, as they journey into the world of Mathematics.
Most of all, whatever your child learns at S.A.M, you can be assured of its relevance to your child’s school maths curriculum and even to his future years as an aspiring adult. One is never too young to attain life’s skills and relevant knowledge, especially so when they are having fun doing it.
But The Children Might Get Confused ?


Children get confused not because they solve problems in different ways. They get confused if they have the mindset that there is only one way of doing things. Such children get disoriented when they see a different way of doing things. Children who have been immersed in a learning environment that promotes open-mindedness (agree to listen to but do not need to agree with friends) and flexible thinking grow up to be, well, open-minded and flexible. These children are not easily confused they listen to different ways to solve a problem. In any case. We cannot afford for children to grow up and not able to take different perspectives. In a class we had on Saturday, we have solved a problem on finding the maximum number of adults in a queue (a line) of 110 people where there were at least three teenagers between any two adults. They were trying to be the first to get iPhone 6, you see. The main method was to divide 110 by 4 and all was well although there was a little issue on interpretation of the remainder.