Our Story

จุดเริ่มต้นของเรา
S.A.M พัฒนาขึ้นมาอ้างอิงจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ของกระทรวงศึกษาในประเทศสิงคโปร์ (Ministry of Education, Singapore) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้งนี้ได้มีการปฏิรูปวิธีการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสิงคโปร์เริ่มตั้งแต่ปี 1982 ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย นักเรียนสิงคโปร์ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดขึ้นมาจนอยู่ในลำดับที่สูงสุดในปัจจุบัน 

 

หลักสูตรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลของ S.A.M ได้รับการอ้างอิงจาก Singapore Maths ว่าเป็นโปรแกรมการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมและตรงประเด็นมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยแบบฝึกหัดที่บรรจงปรับแต่งมาอย่างดีกว่า 30,000 หน้าพร้อมด้วยบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เสริมสร้างแรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์จึงทำให้วิธีการเรียนการสอนของ S.A.M สนุกและน่าสนใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามระดับความสามารถของตนเองผ่านการเรียนรู้แบบเคลื่อนไหว (Step-Up process) ซึ่งถูกเขียนขึ้นมาโดยครูผู้ฝึกสอนของ S.A.M ซึ่งอ้างอิงจากตัวผู้เรียนเป็นหลัก
 

Singapore Maths มีชื่อเสียงในฐานะโปรแกรมระดับชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดโปรแกรมหนึ่งของโลก จากการสำรวจของ TIMSS (Trends in International Maths & Science Study) ตั้งแต่ ค. ศ. 1995 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของ Singapore Maths เป็นหลักสูตรที่แปลกใหม่และมีความเฉพาะตัว Singapore Maths เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะนำมาใช้เป็นหลักสูตรเดี่ยว หรือใช้เสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์ของเดิมในโรงเรียนก็ตาม

Sinapore Math is #1 in the world

S.A.M Singapore Maths เป็นหลักสูตรการเรียนพิเศษที่แตกต่าง เราเน้นการสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เข้าใจในพื้นฐานคณิตศาสต์ และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Holistic Approach) มากกว่าการมุ่งหาคำตอบ  ด้วยวิธีแก้โจทย์ที่เห็นเป็นภาพบาร์โมเดล (Bar Model) สร้างความมั่นใจในวิธีคิดของเขา ทำให้เขามีทัศนคติที่ดีและพร้อมสำหรับการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในวันข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการวัดผลในระดับนานาชาติในปัจจุบันเช่น PISA TIMSS ต่างก็ให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์อย่างมาก

Thinking math

Conceptual

Understanding

Problem

Solving Skill

Visualize,

Make Connections

ทำไมถึงไม่เลือกเรียนคณิตคิดเร็ว (Computation Math)

  • คณิตคิดวิเคราะห์ (Thinking Math) ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแนวคิดก่อนที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหา  ซึ่งต่างจากคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ (Computation Math) ที่เน้นการฝึกวิธีทำเพื่อนำมาใช้โดยไม่ลงลึกถึงแก่นความรู้

  • ทักษะการคำนวณสามารถทดแทนได้ด้วยคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสำคัญยิ่งกว่า

effective

WHY S.A.M. IS SO EFFECTIVE

CERTIFIED TRAINERS

การให้คำแนะนำที่ดี ไม่เน้นการหาคำตอบมากเกินไปบวกกับแรงกระตุ้นเพื่อฝึกให้เด็กคิด จะสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เด็กกล้าหาวิธีที่เหมาะสมในการหาคำตอบได้อย่างอิสระ โดยไม่ยึดติดกรอบหรือขั้นตอนที่ตายตัว

INDIVIDUALISED LESSONS

การเรียนยังคงความสนุกและท้าทาย เพราะความยากง่ายของบทเรียนและเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้นั้นต่างกันไปในเด็กทุกคน

HOMEWORK SESSION

คาบเรียนเสริมพิเศษสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะฝึกฝนทำแบบฝึกหัดโดยมีผู้ช่วยเหลือจากผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรอง

SMALL CLASSES

การเรียนเป็นกลุ่มเล็กที่ไม่เกิน 6 คน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถถ่ายทอดได้อย่างทั่วถึง และเด็กจะมีส่วนร่วมได้ดีกว่าและสามารถติดตามความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิด

WORKSHEETS

มีการออกแบบตำราเรียนและแบบฝึกพิถีพิถัน มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องในบทเรียน  เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอนครอบคลุมสำหรับการเรียนในชั้นเรียนจนถึงแบบฝึกหัดสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน

UNIQUE STEP-UP APPROACH

การสอนที่เข้าใจด้วยเครื่องมือ นัมเบอร์บอนด์ (Number Bonds), บาร์โมเดล (Bar Model) และเทคนิคต่างๆ เริ่มจากระดับง่ายสู่โจทย์ที่ซับซ้อน จะช่วยให้สร้างความมั่นใจ และสนุกกับการเรียน

Testimonials

" ดิฉันได้เห็นว่าทักษะทางคณิตศาสตร์ของลูกสาวทั้งสองคนก้าวหน้าขึ้นมาก ทั้งสองคนได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน ในฐานะนักเรียนที่มีความก้าวหน้าดีเด่นในวิชาคณิตศาสตร์ มีบางครั้งที่ลูกๆ ทำการบ้านไม่ได้ แต่ครูผู้ฝึกสอนจะมาช่วยแนะนำและทำไปพร้อมๆ กันทันทีเมื่อเข้าเรียนครั้งต่อไป จึงทำให้ลูกได้ทบทวนบทเรียนทันทีและจำเนื้อหาได้ไม่ลืม

 

สัปดาห์ที่แล้วดิฉันไปช่วยติวให้ห้องลูกสาวที่อยู่ชั้น ป.3 ปรากฎว่าลูกได้ที่ 1 ของชั้นเพราะมาเรียนกับ S.A.M (และได้เห็นว่ามีเด็กจำนวนมากที่ไม่เข้าใจบทเรียน) ดิฉันรู้สึกโล่งใจที่ตัวเองคิดถูกที่พาลูกมาเรียน S.A.M และมีความสุขมากที่รู้ว่าลูกเข้าใจแนวคิดของวิชานี้ซึ่งเป็นวิชาที่ดิฉันต้องทุกข์ระทมอย่างมากสมัยเป็นนักเรียน

 

หากใครที่คิดอยู่ว่าจะให้ลูกเรียน SAM ดีหรือไม่ ดิฉันขอแนะนำอย่างยิ่งค่ะ"

​Julie Revett, คุณแม่ของ Chella & Amali (อายุ 11 ปี และ 8 ปี)

“เจคอบเรียน S.A.M มาได้ 8 เดือนแล้วและแกชอบมากค่ะ พวกคุณครูก็น่ารักมาก เจคอบได้เรียนรู้อะไรมากมายและก้าวหน้าขึ้นจากเดิมมากซึ่งถ้าเรียนที่โรงเรียนอย่างเดียวคงจะมาไม่ไกลขนาดนี้ โปรแกรมนี้เหมาะกับทั้งเด็กที่กำลังพยายามทำความเข้าใจเนื้อหาอยู่และเด็กที่อยากจะก้าวหน้าไปในระดับที่สูงขึ้น เจคอบรักคอร์สนี้มากจนถึงขนาดไปเรียนสัปดาห์ละสองครั้งเลยทีเดียว ดิฉันขอแนะนำโปรแกรมนี้ให้กับทุกคนเลยค่ะ”

​Clare Spencer, คุณแม่ของยาโคบ (อายุ 7 ปี)

“หลังจากที่ลูกสาวของเราเริ่มเรียนคณิตศาสตร์กับ S.A.M เกรดของลูกก็ดีขึ้น แถมลูกยังได้รับความมั่นใจและความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนในระดับมัธยมด้วย
"ครูผู้ฝึกสอนของ S.A.M สอนคณิตศาสตร์เก่งมากค่ะ พวกครูน่ารักแล้วก็มีอารมณ์ขันด้วย เจ๋งสุดๆ ไปเลยค่ะ" - อิซาเบล (Isabel)”

​Leeann and Graham Phillips, คุณพ่อและคุณแม่ของอิซาเบล (อายุ 12 ปี)

Call

T: 09-7962-2652

Follow me

 

© 2019 S.A.M Singapore Maths Thailand

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon